interiør

Ferdigstilte prosjekter

- Klikk på bildene nedenfor for å ser flere

  • Stue
  • Ungdomsrom
  • Stue fra 1790
  • Firmaleilighet
ferdigstilt stueferdigstilt ungdomsromferdigstilt stue anno 1790Firmaleilighet
  • Ungdomscafè
  • Restaurant
  • Pasienthotell
  • Sommerhus
ferdigstilt ungdomscafeferdigstilt restaurantferdigstilt pasienthotellferdigstilt sommerhus